Våre advokater hjelper deg

Trampoline

Trampoliner er populært blant familier over hele landet, og mange plages av støy fra naboens trampoline i sommerhalvåret. En trampoline kan være i strid med naboloven dersom den er unødvendig eller urimelig til ulempe for naboen.

Nettopp fordi trampoliner er så vanlige i dag, er dette noe man må forvente dersom man bosetter seg i et alminnelig boligstrøk. Det skal derfor mye til for at en trampoline er i strid med naboloven. I 2003 ble spørsmålet om en trampoline var i strid med naboloven behandlet i domstolene. I den konkrete saken kom tingretten til at selv om støyen fra trampolinebruken kunne bli sett på som en ulempe, var denne verken urimelig eller unødvendig.

Plassering av trampolinen
En trampoline bør plasseres slik at den ikke er urimelig eller unødvendig til ulempe for naboen. Dersom du har en stor hage med god plass, kan det bli sett på som unødvendig om du likevel plasserer trampolinen inntil nabotomten. Har du derimot en liten hage med få valgmuligheter, må naboen trolig tåle at trampolinen står litt tett på hans egen tomt.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig