Våre advokater hjelper deg

Virksomhetsoverdragelse

Hva er en virksomhetsoverdragelse?
En virksomhetsoverdragelse defineres som overdragelse av en virksomhet eller en del av en virksomhet til en annen arbeidsgiver. Begrepet overdragelse omfatter både kjøpsavtaler mellom overdrager og erverver og overføringer ved fisjon eller fusjon. Arbeidstakernes rettigheter ved en virksomhetsoverdragelse reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 16. Formålet med reglene er å sikre at arbeidstakernes arbeidsforhold og betingelser ikke
endres etter overdragelsen.

Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
Ved en virksomhetsoverdragelse overføres selve ansettelsesforholdet til den nye arbeidsgiveren. Det betyr at den nye arbeidsgiveren må respektere de lønns- og arbeidsvilkårene som gjaldt mellom arbeidstaker og tidligere arbeidsgiver. Visse pensjonsrettigheter overføres ikke. Lønns- og andre arbeidsvilkår som følger av tariffavtale trenger ny arbeidsgiver kun å beholde i en viss tid. Virksomhetsoverdragelsen kan ikke brukes som selvstendig begrunnelse for oppsigelse av en arbeidstaker. Dersom en arbeidstaker skal sies opp må dette være saklig begrunnet i arbeidstakers, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold etter de alminnelige reglene for oppsigelse, jf.
arbeidsmiljøloven § 15-7.

En arbeidstaker kan reservere seg mot at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. Dette innebærer at arbeidstaker ikke trenger å si opp for å unngå å bli overført til ny arbeidsgiver. Den som benytter seg av reservasjonsretten kan ha en fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver.

Arbeidsgivers plikter ved virksomhetsoverdragelse
Arbeidsgiver plikter å informere de tillitsvalgte og gjennomføre drøftelser og eventuelt avtaleforhandlinger med de tillitsvalgte så tidlig som mulig før overdragelsen. Tidligere og ny arbeidsgiver har plikt til å informere de berørte arbeidstakerne om overdragelsen og konsekvensene av denne.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.wpmudev.host
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig