Våre advokater hjelper deg

Dyrehold

Naboens dyrehold kan være et irritasjonsmoment for mange, enten det er en hund som bjeffer eller katter som krangler høylytt utenfor soveromsvinduet. Dyrehold er svært vanlig i dag, og man må tåle at det kan medføre noen ulemper dersom naboen går til anskaffelse av et dyr. Det er imidlertid ikke alt man må leve med. Det avgjørende etter naboloven er om naboens dyrehold medfører urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for deg.

Dyrehold i borettslag

Utgangspunktet er at beboere i borettslag fritt kan gå til anskaffelse av dyr, så lenge dette ikke medfører urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboene.

I noen borettslag er det forbud mot dyrehold. Dette er likevel ikke til hinder for at du kan ha dyr dersom gode grunner taler for det, og det ikke er til ulempe for de andre beboerne. Blindehund er et typisk eksempel hvor gode grunner taler for det, men det finnes også andre tilfeller der dyrehold må godkjennes.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig