Våre artikler om

Nabokonflikt

Nyhetsbrev påmelding

1 min read

Trær

Det kan ofte oppstå uenigheter mellom naboer knyttet til trær. Dette kan typisk være dersom naboens tre sperrer for utsikten din eller gjør at tomten din har skygge store deler av dagen. I noen tilfeller kan du kreve at naboen feller eller beskjærer...

Read More

1 min read

Trampoline

Trampoliner er populært blant familier over hele landet, og mange plages av støy fra naboens trampoline i sommerhalvåret. En trampoline kan være i...

Read More

1 min read

Støy fra naboen

Støy i villaområder

Read More

1 min read

Innsyn

Å ha naboer med innsyn til din eiendom, kan oppleves som ubehagelig eller plagsomt. Her er noen tips til hva du kan gjøre for å motvirke innsyn på...

Read More

1 min read

Nabovarsel

Når må du sende nabovarsel? Dersom du skal bygge noe som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må du varsle naboene før du sender søknad...

Read More

1 min read

Nabolovens utgangspunkt

Lovens hovedregel er at ingen kan ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen.

Read More

1 min read

God naboskikk

Med mindre du ønsker å flytte, så er naboene dine personer du må forholde deg til i lang tid fremover. Et godt naboforhold er derfor viktig, og det...

Read More

1 min read

Gjerder

Alle har rett til å ha et gjerde rundt tomten sin, så lenge det ikke er til ulempe for naboen. Den som ønsker å sette opp et gjerde, er selv...

Read More

1 min read

Eierseksjonssameier

Når man har gått til kjøp av en eierseksjon, blir man automatisk en del av et større sameie. Dette innebærer at forholdet til naboene og de andre...

Read More

1 min read

Eiendomsgrenser

Eiendomsretten er den rett enhver har til å råde rettslig og faktisk over ting eller fast eiendom. Råderetten innebærer både at man selv kan utnytte...

Read More