1 min read

Trampoline

Trampoline
Trampoline
1:07

Trampoliner er populært blant familier over hele landet, og mange plages av støy fra naboens trampoline i sommerhalvåret. En trampoline kan være i strid med naboloven dersom den er unødvendig eller urimelig til ulempe for naboen.

Nettopp fordi trampoliner er så vanlige i dag, er dette noe man må forvente dersom man bosetter seg i et alminnelig boligstrøk. Det skal derfor mye til for at en trampoline er i strid med naboloven. I 2003 ble spørsmålet om en trampoline var i strid med naboloven behandlet i domstolene. I den konkrete saken kom tingretten til at selv om støyen fra trampolinebruken kunne bli sett på som en ulempe, var denne verken urimelig eller unødvendig.

Plassering av trampolinen
En trampoline bør plasseres slik at den ikke er urimelig eller unødvendig til ulempe for naboen. Dersom du har en stor hage med god plass, kan det bli sett på som unødvendig om du likevel plasserer trampolinen inntil nabotomten. Har du derimot en liten hage med få valgmuligheter, må naboen trolig tåle at trampolinen står litt tett på hans egen tomt.

Nabovarsel

Nabovarsel

Når må du sende nabovarsel?Dersom du skal bygge noe som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må du varsle naboene før du sender søknad til...

Read More
Eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser

Eiendomsretten er den rett enhver har til å råde rettslig og faktisk over ting eller fast eiendom. Råderetten innebærer både at man selv kan utnytte...

Read More
Innsyn

Innsyn

Å ha naboer med innsyn til din eiendom, kan oppleves som ubehagelig eller plagsomt. Her er noen tips til hva du kan gjøre for å motvirke innsyn på...

Read More