1 min read

Trær

Trær
Trær
1:54

Det kan ofte oppstå uenigheter mellom naboer knyttet til trær. Dette kan typisk være dersom naboens tre sperrer for utsikten din eller gjør at tomten din har skygge store deler av dagen. I noen tilfeller kan du kreve at naboen feller eller beskjærer trærne sine.

Nabolovens spesialregel

I nabolovens § 3 er det en spesialregel om trær. Det følger av denne at man ikke kan ha et tre som er til skade eller særlig ulempe for naboen som står nærmere enn en tredjedel av trehøyden fra naboens hus, hage, tun eller dyrket jord. Dette betyr for eksempel at et tre som er seks meter høyt ikke vil kunne stå nærmere enn to meter dersom det er til skade eller særlig ulempe for naboen.

Dette gjelder likevel ikke dersom treet er av særlig betydning for eieren eller naturmangfoldet på stedet. Eksempler på dette kan være at treet verner mot innsyn eller vind, eller det har en stor affeksjonsverdi for eieren.

Trær som går over din eiendom

Dersom naboens tre har grener som strekker seg over din eiendom og dette er til skade eller ulempe for deg, kan du be naboen beskjære treet. Dersom du gir naboen varsel, og han likevel ikke beskjærer treet innen rimelig tid, kan du gjøre dette selv.

Trær som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe

Dersom naboens tre ikke omfattes av nabolovens spesialregler, kan du likevel ha krav på at det felles eller beskjæres etter nabolovens hovedregel. Dette kan være tilfelle dersom treet er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for deg. Det er likevel ikke slik at enhver skade eller ulempe oppfyller lovens vilkår. Dette må vurderes konkret. Dersom naboens tre kun skygger for en liten del av hagen din deler av dagen, vil dette som regel ikke oppfylle lovens krav. Dersom treet derimot legger hele hagen din i skygge, kan saken stille seg annerledes.

Bruksrett

1 min read

Bruksrett

ServituttEn servitutt er en heftelse på en fast eiendom, som kan begrense grunneiers rett til å bruke eiendommen. Det skilles mellom positive og...

Read More
Gjerder

1 min read

Gjerder

Alle har rett til å ha et gjerde rundt tomten sin, så lenge det ikke er til ulempe for naboen. Den som ønsker å sette opp et gjerde, er selv...

Read More
Støy fra naboen

Støy fra naboen

Støy i villaområder

Read More