1 min read

God naboskikk

God naboskikk
God naboskikk
1:11

Med mindre du ønsker å flytte, så er naboene dine personer du må forholde deg til i lang tid fremover. Et godt naboforhold er derfor viktig, og det kan lønne seg å være oppmerksom på hva god naboskikk er. Dersom det skulle oppstå uenigheter, vil et godt forhold med naboene gjøre det lettere å finne gode løsninger.

En god grunnregel er å ha god kommunikasjon med naboen din. Si i fra i god tid dersom du tenker å arrangere en fest som vil kunne vare utover natten. Spør om naboens tanker før du iverksetter tiltak som kan bli sett på som en ulempe for naboen. Vær imøtekommende og fleksibel. Dersom naboen har gjester i hagen, kan det for eksempel lønne seg å klippe gresset eller bruke kompostkvernen en annen dag.

Hva som er god naboskikk, vil i stor grad variere etter naboforholdets art. Det vil være andre forventinger til deg som nabo i et borrettslag, enn dersom det er langt til nærmeste nabo. God naboskikk er ikke et sett med lovfestede regler. Handlinger i strid god naboskikk vil derfor som hovedregel ikke være ulovlig, men det vil gjøre det vanskeligere å løse eventuelle uenigheter som oppstår mellom naboene.

Nabovarsel

Nabovarsel

Når må du sende nabovarsel?Dersom du skal bygge noe som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må du varsle naboene før du sender søknad til...

Read More
Dyrehold

Dyrehold

Naboens dyrehold kan være et irritasjonsmoment for mange, enten det er en hund som bjeffer eller katter som krangler høylytt utenfor soveromsvinduet....

Read More
Trampoline

Trampoline

Trampoliner er populært blant familier over hele landet, og mange plages av støy fra naboens trampoline i sommerhalvåret. En trampoline kan være i...

Read More