1 min read

Innsyn

Innsyn
Innsyn
1:50

Å ha naboer med innsyn til din eiendom, kan oppleves som ubehagelig eller plagsomt. Her er noen tips til hva du kan gjøre for å motvirke innsyn på din eiendom.

Sette opp en levegg
En levegg er en tett skjerm eller konstruksjon som har til hensikt å skjerme for innsyn, støy og vind. Den kan være frittstående eller forbundet med en bygning.

Ønsker du å sette opp en levegg, kan du gjøre det uten søknad i to tilfeller. Hvis leveggen plasseres under 1 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,8 meter høy og fem meter lang. Plasseres veggen mer enn 1 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,8 meter høy og hele ti meter lang.

Unntak kan forekomme dersom annet er bestemt i din kommunes arealplan eller du bor ved en jernbane. Dessuten følger det av veiloven at en levegg ikke kan begrense sikt ut i den såkalte «frisiktsonen», dersom din eiendom har en avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei.

Plant en hekk
Etter naboloven (grannelova) kan man plante en hekk på egen eiendom. Hekken er lovlig så lenge den ikke overstiger to meters høyde. Dersom du plasserer den helt inntil nabogrensen, regnes den for å være et gjerde. Da kan hekken vanligvis ikke være høyere enn 1,5 meter, og kan ikke vokse mer enn en halv meter inn på naboens eiendom. Les mer i vår artikkel om gjerder.

Kort om frisiktsonen:
Dersom din eiendom har en avkjørsel til veg eller gang- og sykkelvei, må ikke gjerde, hekk eller levegg overstige 0,5 meter over gateplan i den såkalte «frisiktssonen». Alternativt kan gjerde eller levegg flyttes et par meter, slik at man får tilstrekkelig sikt over kryssende vei. Tanken er at du fra tre meter inn i egen avkjørsel skal ha fri sikt til den kryssende veien, med 30 meter på hver side.

Bruksrett

1 min read

Bruksrett

ServituttEn servitutt er en heftelse på en fast eiendom, som kan begrense grunneiers rett til å bruke eiendommen. Det skilles mellom positive og...

Read More
God naboskikk

1 min read

God naboskikk

Med mindre du ønsker å flytte, så er naboene dine personer du må forholde deg til i lang tid fremover. Et godt naboforhold er derfor viktig, og det...

Read More
Støy fra naboen

Støy fra naboen

Støy i villaområder

Read More