KJEMPER DU MOT NAV?

VI TAR OPP KAMPEN!
TLF. 468 07 761

Ønsker du hjelp til å ta opp kampen mot NAV?

Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss ved å fylle ut skjemaet nedenfor eller ring oss på tlf. 468 07 761

Har du fått et vedtak fra NAV som du mener er feil? Da kan du klage på vedtaket og det kan Advokatfirmaet Molteberg Nilsen hjelpe deg med!

 

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med klagesaken. Det innebærer at du kan få dekket advokatkostnadene som påløper ved å få bistand til å klage. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan bistå deg med å søke om fri rettshjelp. Det som avgjør om du har krav på fri rettshjelp eller ikke, er hvorvidt du er innenfor visse inntekts- og formuesgrenser.

Klagefrister

Klagefristene varierer etter hva slags sak du ønsker å klage på. Klagefristen står i vedtaket. Det er alltid lurt å søke hjelp så raskt som mulig etter at du har fått vedtaket, så vi har god tid til å utforme en grundig og utfyllende klage, samt innhente nødvendig dokumentasjon.

Saksgangen ved klage til NAV/anke til Trygderetten

Når du klager vil NAV-enheten som har fattet vedtaket vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans.

Dersom du får avslag på klagen din hos NAV, kan du anke saken inn for Trygderetten. Vedtak som fattes etter folketrygdloven, kan med få unntak ankes inn for Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker fra den datoen du mottok melding om vedtaket fra NAV Klageinstans. Anken skal sendes til NAV-kontoret ditt. NAV Klageinstans behandler da saken på nytt. Dersom vedtaket ikke endres blir anken sendt til behandling i Trygderetten.

Fri sakførsel for Trygderetten

Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel, slik at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige. Retten til fri sakførsel for Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser. Det er ingen kostnader forbundet med å føre sak for Trygderetten. Dine kostnader vil således begrenses til en evt. egenandel ved fri rettshjelp, eller honoraret til din advokat dersom du ikke har krav på fri rettshjelp.

Få hjelp til å klage

Dersom du har fått et vedtak fra NAV som du mener er feil, så kan Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå deg med å klage. Du er velkommen til å ringe tlf. 468 07 761 for en hyggelig og uforpliktende prat vedrørende din klage til NAV. Vi tar opp kampen!

NYHETER

Støy fra naboen

Støy i villaområder Utgangspunktet er at eier av eiendom stort sett kan gjøre det han ønsker så lenge han ikke gjør noe som medfører urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboene. Loven setter ikke noen klar grense for hvor mye støy man må tåle. Fordi reglene i naboloven er

Les mer »

Trær

Det kan ofte oppstå uenigheter mellom naboer knyttet til trær. Dette kan typisk være dersom naboens tre sperrer for utsikten din eller gjør at tomten din har skygge store deler av dagen. I noen tilfeller kan du kreve at naboen feller eller beskjærer trærne sine. Nabolovens spesialregel I nabolovens §

Les mer »

Dyrehold

Naboens dyrehold kan være et irritasjonsmoment for mange, enten det er en hund som bjeffer eller katter som krangler høylytt utenfor soveromsvinduet. Dyrehold er svært vanlig i dag, og man må tåle at det kan medføre noen ulemper dersom naboen går til anskaffelse av et dyr. Det er imidlertid ikke

Les mer »

Nabolovens utgangspunkt

Lovens hovedregel er at ingen kan ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Skade eller ulempe Med skade menes fysisk skade på naboeiendommen. Ulempe er et mer omfattende begrep, og det kan omfatte alt fra støy og vond lukt

Les mer »

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig