1 min read

Dyrehold

Dyrehold
Dyrehold
0:59

Naboens dyrehold kan være et irritasjonsmoment for mange, enten det er en hund som bjeffer eller katter som krangler høylytt utenfor soveromsvinduet. Dyrehold er svært vanlig i dag, og man må tåle at det kan medføre noen ulemper dersom naboen går til anskaffelse av et dyr. Det er imidlertid ikke alt man må leve med. Det avgjørende etter naboloven er om naboens dyrehold medfører urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for deg.

Dyrehold i borettslag

Utgangspunktet er at beboere i borettslag fritt kan gå til anskaffelse av dyr, så lenge dette ikke medfører urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboene.

I noen borettslag er det forbud mot dyrehold. Dette er likevel ikke til hinder for at du kan ha dyr dersom gode grunner taler for det, og det ikke er til ulempe for de andre beboerne. Blindehund er et typisk eksempel hvor gode grunner taler for det, men det finnes også andre tilfeller der dyrehold må godkjennes.

God naboskikk

1 min read

God naboskikk

Med mindre du ønsker å flytte, så er naboene dine personer du må forholde deg til i lang tid fremover. Et godt naboforhold er derfor viktig, og det...

Read More
Trampoline

Trampoline

Trampoliner er populært blant familier over hele landet, og mange plages av støy fra naboens trampoline i sommerhalvåret. En trampoline kan være i...

Read More
Nabolovens utgangspunkt

Nabolovens utgangspunkt

Lovens hovedregel er at ingen kan ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen.

Read More