post@finde.no

Støy fra naboen

Støy i villaområder Utgangspunktet er at eier av eiendom stort sett kan gjøre det han ønsker så lenge han ikke gjør noe som medfører urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboene. Loven setter ikke noen klar grense for hvor mye støy man må tåle. Fordi reglene i naboloven er skjønnsmessige, er det vanskelig å […]

Trær

Det kan ofte oppstå uenigheter mellom naboer knyttet til trær. Dette kan typisk være dersom naboens tre sperrer for utsikten din eller gjør at tomten din har skygge store deler av dagen. I noen tilfeller kan du kreve at naboen feller eller beskjærer trærne sine. Nabolovens spesialregel I nabolovens § 3 er det en spesialregel […]

Dyrehold

Naboens dyrehold kan være et irritasjonsmoment for mange, enten det er en hund som bjeffer eller katter som krangler høylytt utenfor soveromsvinduet. Dyrehold er svært vanlig i dag, og man må tåle at det kan medføre noen ulemper dersom naboen går til anskaffelse av et dyr. Det er imidlertid ikke alt man må leve med. […]

Nabolovens utgangspunkt

Lovens hovedregel er at ingen kan ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Skade eller ulempe Med skade menes fysisk skade på naboeiendommen. Ulempe er et mer omfattende begrep, og det kan omfatte alt fra støy og vond lukt til bygninger som er stygge […]

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig