Våre advokater hjelper deg

Eiendomsgrenser

Eiendomsretten er den rett enhver har til å råde rettslig og faktisk over ting eller fast eiendom. Råderetten innebærer både at man selv kan utnytte området, og at man kan nekte andre adgang til området. Det er likevel ikke tillatt å benytte eiendommen i strid med loven eller andres rettigheter.

Eiendomsgrense på land
Eiendomsgrensen er ofte fastsatt i avtale, men kan også følge av ekspropriasjon, hevd eller alders tids bruk.

Eldre grenser fra før 1980-tallet kan variere stort i nøyaktighet, da slike grenser som hovedregel ikke er målt og koordinatfestet. I de tilfellene det er uklart hvor grensen mellom to eiendommer går, kan det holdes en oppmålingsforretning for å fastsette grensen.

Dersom grensen anses som uklar, er det også mulig å få fastsatt denne i jordskifteretten. Det kreves ikke at det foreligger en tvist om eiendomsgrensen for å få saken avgjort i jordskifteretten – det avgjørende er at grensen anses som uklar. Også uklarhet rundt grenser for blant annet bruksretter til vei, båtfester, fiskerett og jaktrett kan avgjøres i jordskifteretten.

Eiendomsgrense i luften
Luften er i utgangspunktet ikke underlagt eiendomsrett, men eiendomsretten du har på bakken innebærer at du også har rett til å utnytte luften over egen eiendom. Hvilke rettigheter man har i luftrommet, og hvor langt disse rettighetene rekker, er ikke lovfestet. I juridisk teori er det lagt til grunn at eiendomsretten rekker like langt opp som det er påregnelig at eieren vil bruke. Dette innebærer at du i noen tilfeller kan nekte andre å bruke luftrommet over din eiendom.

Det følger av rettspraksis at uønsket effekt fra aktivitet i luftrommet over noens eiendom kan medføre at eiendomsretten til grunneieren blir krenket, selv om grunneieren ikke hadde planer om å bruke dette luftrommet selv. Et dagsaktuelt spørsmål er for eksempel hvor lavt droner kan fly over noens eiendom før eiendomsretten er krenket.

Andre grenser
Det finnes også egne regler om grenser i vassdrag, i elver og bekk, i innsjø og mot sjøen, grenser mellom eiendommer på samme side av vassdrag og grenser mot strandkanten.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig