Våre advokater hjelper deg

Borettslag

Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig på borettslagets eiendom. Det kan være frittstående, eller tilknyttet et boligbyggelag som eksempelvis OBOS eller USBL. Reglene for borettslag reguleres i burettslagslova.

Hvem bestemmer i borettslaget?
Det er generalforsamlingen som har øverste myndighet i borettslaget. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen og ha stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer og andre medlemmer av husstanden har ikke stemmerett, men likevel rett til å bli hørt.

Generalforsamlingen skal velge et styre, som fatter beslutninger om den daglige driften av borettslaget. Mer omfattende tiltak, slik som ombygning og påbygg eller salg av fast eiendom, ligger til generalforsamlingen.

Dugnadsplikt
Å delta på dugnad i borettslaget er frivillig. Det er imidlertid viktig å være klar over at man kan bli sittende igjen med regningen, dersom det er nødvendig å leie inn hjelp for å få jobben gjort. Styret kan øke felleskostnadene for å få dekket utgiften. Velger du derimot å stille opp på årets dugnad, kan du få betalt for dette ved at dine fellesutgifter reduseres.

Utleie og utlån av bolig i borettslag
Utleie av bolig krever i utgangspunktet godkjennelse fra styret. Det er imidlertid noen unntak. Dersom du selv bor i boligen, kan du fritt overlate andre å bruke deler av din eiendom. Er du derimot bortreist, kan du overlate boligen til noen andre i inntil 30 dager i året.

Med godkjenning fra styret kan andelseiere overlate bruken av boligen til andre i opptil tre år, dersom eieren selv har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. Selv om styret må godkjenne utleien, kreves det en saklig grunn for at styret kan nekte en slik ordning.

Vedlikeholdsplikt
Som andelseier er du ansvarlig for vedlikehold av egen bolig. Ansvaret omfatter alle innvendige flater, rør, ledninger og vinduer – men ikke bytting av vinduer og ytterdør. Til gjengjeld kan du innrede og oppusse som du selv vil, så lenge det ikke går ut over bærende konstruksjoner eller fellesdelen av ventilasjon, elektrisk anlegg eller rørsystemet.

Borettslaget er ansvarlig for det ytre vedlikeholdet, som fasade og tak, oppganger og fellesarealer. Skade på inventar eller bolig som tilhører borettslaget, er også lagets ansvar – så sant skaden ikke skyldes en annen medeier.

Forkjøpsrett
Å ha forkjøpsrett innebærer at man har rett til å tre inn i en avtale om kjøp mellom selger og en annen kjøper og overta det kjøpte mot å betale samme, avtalte pris. Om det er forkjøpsrett i ditt borettslag, skal fremgå av lagets vedtekter. Det vil også komme frem hvem som har forkjøpsrett i så tilfelle. Vanligvis gjelder forkjøpsretten deg og andre beboere i borettslaget, og eventuelt andre medlemmer i boligbyggelaget, som for eksempel OBOS.

Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende når boligen overføres til andelseiers ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre eller søsken. Det samme gjelder når andelen overføres til noen som har tilhørt samme husstand som andelseier de siste to årene. Dersom du overtar boligen etter skilsmisse eller som et resultat av at husstanden oppløses, kan heller ingen kreve din bolig overtatt ved forkjøpsrett.

Fristen for å melde at du ønsker å benytte forkjøpsretten, er som hovedregel 20 dager fra borettslaget mottok skriftlig melding om at boligen var solgt.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig